5.4.8.1 Kastrering av grisar

Du får låta kastrera grisar som är yngre än 7 dagar (SL). Grisarna ska vara lokalbedövade (SL) och få smärtstillande medel vid ingreppet (K).

Du hittar mer information om lokalbedövning och smärtlindring på www.krav.se.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning