5.4.1.2 Omställningstid för inköpta konventionella grisar

Ändrad

Om du har en KRAV-certifierad grisbesättning och köper in konventionella gyltor eller galtar för rekrytering eller avel ska de inköpta djuren genomgå en omställningstid innan du får sälja produkterna från dem som KRAV-certifierade. Avkomman till de inköpta gyltorna har ingen omställningstid. (EU)

Omställningstiden för grisar är 6 månader för produktion av kött och hudar.

Om du har en grisbesättning under omställning och köper in konventionella gyltor och galtar för rekrytering eller avel, ska de inköpta djuren genomgå samma omställningstid innan du får sälja produkterna från dem som KRAV-certifierade. Avkomman till de inköpta gyltorna får säljas som KRAV-certifierad när omställningstiden för den ursprungliga besättningen är över. (EU)

Observera att du behöver godkännande från Jordbruksverket för inköp av konventionella djur, med undantag för utrotningshotade raser, se regel 5.1.5.3-5.1.5.4.

Du får en större avvikelse om produkter eller djur sålts som KRAV-certifierade innan omställningstiden är över.

Större avvikelse
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen