4.10.2 Behandlat utsäde

Du får inte använda kemiskt behandlat utsäde eller vegetativt förökningsmaterial i KRAV-certifierad odling, men förökningsmaterialet får vara behandlat med biologiska medel eller värmebehandlat. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen