3.4.1 Omfattning

Reglerna omfattar alla typer av hygieniska åtgärder i lokalerna där du bedriver KRAV-certifierad produktion, alltså rengöring och desinfektion. När det gäller skadedjurspekämpning omfattas även åtgärder i anslutning till lokalerna. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen