20.2.1 Användning av KRAVs namn och märken

När du använder KRAVs namn och märken ska du se till att (K):

  • använda rätt märke för angivet regelområde, se bilaga 4
  • märkets storlek är minst 12 mm på de märken som inte inkluderar text. Märken med kompletterande text ska minst vara 18 mm. På förpackningar där minsta yta är mindre än 50 cm2 får märket vara 9 mm.
  • märket är minst lika framträdande som EU-logotypen
  • märket har en friyta motsvarande halva höjden på texten ”KRAV”
  • KRAV skrivs med versaler i all text.
(K) Regeln är KRAVs egen