2.7.2 Avtalet med certifieringsorganet

Ditt avtal med ditt certifieringsorgan reglerar bland annat (K):

  • vilka uppgifter du ska redovisa till certifieringsorganet
  • hur redovisningen ska ske
  • uppsägningstider
  • övriga villkor kring uppsägning av avtal.
(K) Regeln är KRAVs egen