6.5.4 Tillåtna bekämpningsmedel

Utöver kallförvaring får du använda oxalsyra, myrsyra, ättiksyra, mjölksyra, mentol och tymol för att behandla sjukdomar eller skadegörare, för att utföra hälsokontroll i bikupan samt för att lagra ramar. Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna. (EU)

Du får använda medel med sporer från Bacillus thuringiensis för att motverka vaxmott i förråd för skattlådor. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen