15.1.3 Serveringskök utan egen certifiering

För serveringskök som kan gå under tillagningskökets certifiering gäller att alla relevanta regler i kapitel 15, 2, 3 och 20 ska följas. Serveringsköken ska kontrolleras av certifieringsorganet, men det finns inte krav på att de ska kontrolleras varje år. Certifieringsorganet avgör efter riskbedömning hur ofta varje serveringskök ska kontrolleras. Varje serveringskök ska dock kontrolleras minst vart tredje år. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen