3.10.9 Farligt avfall

Du ska se till att din verksamhet ger upphov till så lite farligt avfall som möjligt. Du ska förvara och hantera farligt avfall på ett sådant sätt så att varken mark, luft eller vatten riskerar att förorenas. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen