2.1.5 Registrering hos KRAV - Ny i certifieringen

Ändrad

Du ska registrera dig hos KRAV med företags- och kontaktuppgifter och ange vilken verksamhet du vill certifiera. När du är registrerad hos KRAV får du ett KRAV-nummer. (K)

Registreringen kan du själv göra direkt på Mitt KRAV på www.krav.se. Vissa certifieringsorgan bistår även med detta. Du kan också alltid kontakta KRAV.

Alla som vill bli ekologiska producenter i EU ska anmäla det till sin behöriga myndighet. Det betyder att du som vill bli KRAV-certifierad också ska anmäla dig till Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets register över ekologiska aktörer. Detta gäller dock inte de regelområden som inte omfattas av EU-förordningen, det vill säga det gäller inte för produktionshjälpmedel, restaurang och storhushåll eller fiske.

På www.krav.se finns information om anmälan till aktörsregistret.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen