2.4.5 Spårbarhetskontroll och massbalanskontroll

Ny

Ditt certifieringsorgan ska vid den årliga fysiska kontrollen på plats göra en spårbarhetskontroll och massbalanskontroll. Urvalet ska vara riskbaserat. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen