5.3.4.2 Utomhusyta (Rastgård)

Får och getter ska ha tillgång till rastgård hela året, utom när de är på bete, såvida du inte håller dem i ett stall som uppfyller kraven i regel 5.3.4.4. (K)

Rastgården får vara täckt med tak upp till 75 procent av ytan (EU).

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen