2.6.4 Omprövning

Om det kommer fram ny information får certifieringsorganet ompröva ett beslut även om du inte har överklagat. (K)