3.10.10 Avlägsnande av skrot- och skräp

Skrot, fordonsvrak, plast, papper och andra restprodukter eller avfall ska du sortera och lämna för återanvändning, återvinning, energiutvinning eller deponi. Du ska i första hand återanvända och i andra hand återvinna. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen