6.4.3 Stödutfodring under dragsäsong

Om du råkar ut för exceptionella väderförhållanden eller katastrofer som gör att bina inte kan samla föda kan de behöva stödutfodras. Om du behöver stödutfodra för att binas överlevnad är i fara på grund av exceptionella väderförhållanden så får du göra det. Om du behöver stödutfodra på grund av någon annan katastrof ska du ansöka hos Jordbruksverket om undantag vid katastrofsituationer och vänta med din stödutfodring till dess att Jordbruksverket har beviljat din ansökan. (EU)

Du ska stödutfodra bina med KRAV-certifierad honung eller KRAV-certifierat socker. Du ska dokumentera stödutfodringen. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen