5.4.2.2 Inköp av konventionella djur

Ändrad

Efter godkännande från Jordbruksverket får du köpa in konventionella djur i avels- och rekryteringssyfte. Utrotningshotade raser får köpas in utan godkännande från Jordbruksverket. (EU)

Vilka raser som avses som utrotningshotade framgår av SJVFS 2021-xx

Se även reglerna 5.1.5.3 –5.1.5.4.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen