5.3.3.5 Tillfällig innevistelse för får och getter

Du får i vissa fall hålla djur inne som annars skulle vara ute varje dag. Du får under betesperioden och övrig tid som djuren ska ha daglig utevistelse, tillfälligt hålla dem inne i högst 2 veckor vid betäckning, inseminering, sinläggning, för att föda eller före slakt. Du får också tillfälligt hålla djuren inne vid sjukdom, knottangrepp, otjänligt väder, vid stor risk för rovdjursangrepp eller efter klippning. Du får hålla besättningen eller grupper inom besättningen inne under perioden med lamning och killning. Du ska ge djuren tillgång till utevistelse under karenstiden efter läkemedelsbehandling. (EU/K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen