20.3.3 Ingrediensförteckning på KRAV-märkta produkter

Ändrad

När det finns en ingrediensförteckning ska du ange vilka ingredienser som är KRAV-ekologiska respektive EU-ekologiska. (K)

I ingrediensförteckningar som är skrivna på andra språk än svenska behöver du inte ange KRAV-ekologiskt.

Du kan fortsätta använda slut på förpackningsmaterial trots att de inte är korrekta avseende vilka ingredienser som är KRAV-ekologiska och vilka som är EU-ekologiska om det beror på att du bytt ingrediens(er) som en följd av kriget i Ukraina.
Detta gäller om Livsmedelsverket tillåter det med stöd i sitt ställningstagande om märkning av livsmedel med anledning av kriget i Ukraina, från mars 2022.

(K) Regeln är KRAVs egen