6.1.3 Hantering av vax vid inträde

Du ska använda KRAV-certifierat vax när du påbörjar din omställning till KRAV-certifierad produktion. (K)

Vax producerat under omställningstiden räknas som KRAV-certifierat vax (K). Om det inte finns KRAV-certifierat vax till försäljning i tillräckliga mängder när du ansluter dig, ska du i första hand använda EU-ekologiskt vax. (K) Finns inte det heller får du använda konventionellt avtäckningsvax under förutsättning att det inte är kontaminerat med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion. (EU) Du ansvarar för provtagning och analys för att på­visa detta. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen