5.1.9.11 Foder från mark under omställning

Du får använda foder som odlas på mark under omställning på olika sätt beroende av hur stor del av omställningstiden som gått innan du skördar. Du ska hålla isär omställningsfoder av olika slag och hålla isär det från KRAV-certifierat foder.(EU) Även nedklassat utsäde från en odling under omställning kan användas enligt reglerna om foder från mark under omställning (se även regel 4.10.3) (K).

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen