5.5.6.1 Insamling av fjäderfän inför slakt

Insamling och placering av fjäderfän i transportmoduler inför slakt ska göras av erfarna personer, eller under handledning av erfarna personer. Slaktkycklingar kan med fördel samlas in genom maskinell hantering. (K)

Vid manuell insamling ska slaktkycklingar samlas enskilt genom att lyftas i kroppen runt vingarna och bäras samt hanteras upprätt. (K)

KRAV rekommenderar att höns hanteras på samma sätt. I annat fall ska de samlas in genom att varsamt fattas i bägge benen, och att den som samlar in har högst tre djur i varje hand. (K)

Gäss och ankor ska också samlas in under lugna förhållanden, och hanteras varsamt för att undvika skador. (SL)

Du ska kunna beskriva hur dina fjäderfän hanteras vid insamling. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning