18.3.1 Revisorernas utbildning

En revisor ska ha:

  • minst 2 års gymnasieutbildning eller annan likvärdig utbildning och ha minst 4 års relevant arbetslivserfarenhet eller ha minst treårig högskoleutbildning inom relevant område.
  • gått en utbildning i att utföra och leda systemrevisioner enligt kraven i SS-EN ISO 190 11 eller motsvarande regelverk. Utbildningen ska omfatta minst 2 dagar med teori samt praktiskt genomförande av kontroll. Revisorn ska ha avslutat utbildningen med ett godkänt prov.