12.1.7 Information på förpackningar

Ändrad

Om du säljer ett KRAV-certifierat produktionshjälpmedel så ska du skriva ut följande information på förpackningen:

  • Alla råvaror som ingår. För råvaror från lantbruket och för restprodukter från livsmedelsindustrin ska det framgå om råvarorna kommer från konventionell eller ekologisk produktion. Om en råvara har blandat ursprung från både konventionell och ekologisk produktion ska du benämna hela mängden som konventionell.
  • För en produkt som du vill marknadsföra som jordblandning, jordförbättrings- eller gödselmedel ska du ange mängden relevanta makro- och mikronäringsämnen i produkten. Innehållet får anges som ett intervall.
  • För gödselmedel ska du ange den högsta tillåtna givan med hänsyn till tungmetallinnehållet. Uppgiften kan anges som årlig giva eller som total tillförsel för en period på högst fem år.

Information om tungmetallinnehåll ska medfölja produkten. Du ska ange både halt och maxgiva. För produkter som levereras i bulk ska tillverkaren tillhandahålla motsvarande information i form av ett produktblad.

För användning av KRAVs märken på produktionshjälpmedel se bilaga 4.

Observera att endast de produktionshjälpmedel som innehåller 100 procent ekologiska råvaror får kallas ekologiska.

Då får du även använda KRAVs vanliga märke på produkten.

(K) Regeln är KRAVs egen