10.9.3 Uppstallning i gruppbox

Vid uppstallning i gruppboxar ska djuren minst ha följande utrymme per djur (SL):

  • 0,5 m2 om de väger mindre än 50 kg
  • 1 m2 om de väger mer än 50 kg
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning