10.1.6 Slakteriets åtaganden mot uppfödaren

Slakteriet ska (K):

  • ge djurens uppfödare eller skötare möjlighet att närvara vid slakten fram till att djuren avlivas
  • ordna så att djuruppfödaren får ta del av de slaktanmärkningar som Livsmedelsverkets officiella veterinär gör i samband med slakt.
(K) Regeln är KRAVs egen