3.3.3 Förebyggande åtgärder

Du ska arbeta med förebyggande insatser som riskbedömning, hygieniska och byggnadstekniska åtgärder, övervakning samt rengöring, för att minimera såväl användningen av skadliga kemiska ämnen som riskerna för kontaminering. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen