10.3.2 Spårbarhet och särhållning

Ändrad

Slakteriet ska ha system för särhållning och spårbarhet av KRAV-certifierade djur genom hela hanteringskedjan från levande djur till slaktkropp/styckning. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen