11.0.3 Lagring och hantering

Du som endast hanterar eller lagrar oförpackade och omärkta foder, ska vara certifierad för fodertillverkning. Du ska följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20, och särskilt uppmärksamma reglerna i avsnitt 3.2 som berör hantering. Reglerna i kapitel 11 berör dock inte dig. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen