8.2.4 Cesiumhalt i mark

Du får inte samla in vildväxande produktion i områden där marken innehåller mer cesium än de gränsvärden som anges i tabellen nedan. Produkter från mark med högre cesiumhalt får inte KRAV-certifieras. (K)

Produkt Maximal cesiumhalt i mark
Bär (utom hjortron) 60 kBq/m2
Hjortron 40 kBq/m2
Svamp 5 kBq/m2
(K) Regeln är KRAVs egen