4.11.2 Odling i avgränsade substrat

En betydande del av den växtnäring varje planta tar upp ska komma från den jord som du odlar plantan i. Därför får du inte odla i enbart biologiskt inaktiva material eller odla i alltför små jordvolymer. (K)

Om du odlar i ett avgränsat substrat, till exempel i en kruka, och du tillför växtnäring efter att du planterat, så ska varje planta ha minst 30 liter jord. Detta gäller ettåriga grönsakskulturer med lång kulturtid, såsom tomat, gurka, paprika och aubergine. Övriga kulturer ska ha minst 0,2 liter substrat per kruka. Övriga kulturer innefattar huvudsakligen örtkryddor och sallat, men även bärkulturer som jordgubbar ingår i denna grupp. (K)

För plantor som sedan omplanteras på friland eller i större jordvolym i växthus finns inga storlekskrav på krukan, men de ska odlas i ett biologiskt aktivt material. (K)

Från den 1 januari 2022 får du inte odla i avgränsade substrat. Undantag gäller för: (EU)

  • Odling av växter för produktion av prydnadsväxter och örter som säljs i kruka till slutkonsumenten.
  • Odling av grodd- eller utplanteringsplantor i behållare för vidare omplantering.
  • Ytor som var ekologiskt certifierade för odling i avgränsade bäddar före den 28 juni 2017. Du får inte utöka dessa ytor. Detta undantag gäller fram till den 31 december 2031.

Senast den 31 december 2026 ska EU-kommissionen presentera en rapport om användningen av avgränsade bäddar inom ekologiskt jordbruk. Rapporten kan leda till ett nytt lagförslag.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen