5.3.1.2 Omställningstid för inköpta konventionella får och getter

Om du redan har en KRAV-certifierad djurhållning och köper in konventionella djur av samma slag för rekrytering eller avel ska de inköpta djuren genomgå en omställningstid innan du får sälja produkterna från dem som KRAV-certifierade. Lamm och killingar till dessa inköpta djur har ingen omställningstid. (EU)

Omställningstiderna för får och getter är (EU):

  • 6 månader för produktion av kött, hudar och ull
  • 6 månader för produktion av mjölk.

Om du har en besättning under omställning och köper in konventionella djur av samma slag för rekrytering eller avel ska de inköpta djuren genomgå samma omställningstid innan du får sälja produkterna från dem som KRAV-certifierade. Lamm och killingar till dessa inköpta djur får säljas som KRAV-certifierade när omställningstiden för den ursprungliga besättningen är över. (EU)

Större avvikelse
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen