8.3.2 Uthållig skörd

Du ska skriftligt beskriva för ditt certifieringsorgan hur du tänker skörda och ange hur stor skörd som är möjlig utan att hota produktionens uthållighet.

Ditt insamlande får inte påverka miljön negativt eller hota någon växt- eller djurarts existens. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen