10.0.3 Slakt på gård

Ny

Slakt på gård får utföras av slakterier med eller utan KRAV-certifikat. Slakten ska utföras i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 och svensk djurskyddslagstiftning. Vid slakt på gård ska djuren hanteras lugnt och varsamt. Elektriska pådrivare får inte användas. (K)

Om slakteriet inte är KRAV-certifierat ska du som är djurhållare ha ett underleverantörsavtal med slakteriet. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen