3.7.6 Energikartläggning

Du som bedriver slakt eller är förädlare av livsmedel, foder eller produktionshjälpmedel och har någon produktionsplats som förbrukar mer än 500 000 kWh/år ska i ditt energieffektiviseringsarbete utgå från en energikartläggning. Energikartläggningen ska göras av en energikonsult som är specialist på energikartläggningar eller person med motsvarande kompetens. Energikartläggningen ska göras för den berörda produktionsplatsen, oavsett om den KRAV-certifierade produktionen bara är en liten del av den totala produktionen. Energikartläggningen behöver inte göras för hela företaget. Du ska uppdatera kartläggningen vart femte år. (K)

Du som bedriver lantbruk med en årlig energianvändning över 500 000 kWh eller lantbruk med fler än 100 djurenheter ska göra en energikartläggning enligt regel 3.8.1. Du som har växthusproduktion ska göra en energikartläggning enligt regel 3.9.1. (K)

När du uppdaterar din energikartläggning utgår du från din tidigare kartläggning och följer upp energiförbrukningen i olika delar av verksamheten. Du utvärderar de åtgärder som genomförts och bedömer om det finns fler lönsamma åtgärder.

Butiker certifierade enligt Svanen Dagligvarubutik uppfyller regel 3.7.6 genom den energikartläggning som görs med Svanens energiverktyg.

(K) Regeln är KRAVs egen