4.4.8 Beräkna högsta tillåtna giva

När du ska beräkna den högsta tillåtna givan av ett gödsel-, jordförbättrings- eller kalkningsmedel ska du begära en analys av tungmetallinnehållet från den som marknadsför produkten. (K)

Du beräknar den högsta tillåtna givan utifrån högsta tillåtna tillförsel av tungmetaller till åkermark enligt tabell 1. Du ska kunna visa att du inte tillför mer än maximalt fem årsgivor av någon tungmetall under en femårsperiod. (K)

Ämne g/ha och år
Bly 25
Kadmium 0,45
Koppar 300*
Krom 40
Kvicksilver 0,8
Nickel 25
Zink 600
Silver 3

* För koppar får större mängder, maximalt 1 kg per hektar, tillföras om du kan visa att den aktuella åkermarken behöver koppartillskott.

Om du tillför 1 ton/ha och år av en produkt som innehåller 1 ppm av ett visst ämne så innebär det ett tillskott på 1 g/ha och år av det ämnet. Tänk på att lägga ihop mängderna när du tillför flera olika medel.

(K) Regeln är KRAVs egen