4.10.4 Begränsningar och villkor för användning av konventionellt förökningsmaterial för fleråriga växter

När det inte finns ekologiskt vegetativt förökningsmaterial tillgängligt får du med vissa begränsningar använda konventionellt. Om du använder konventionellt vegetativt förökningsmaterial, som är avsett för plantering och för produktion av andra produkter än utsäde och vegetativt förökningsmaterial, gäller följande (EU):

  • För växter med kortare kulturtid än ett år som förökas vegetativt genom sticklingar, ska förökningsmaterialet komma från moderplantor som odlats ekologiskt i minst en växtsäsong när det gäller frilandsodling. För växthusodling motsvaras växtsäsong av växtens normala kulturtid. Exempel på sticklingsförökade växter är rosmarin, dragon eller julstjärna.
  • För odling av växter med längre kulturtid än ett år, får konventionellt odlade plantor användas, under förutsättning att skörden säljs som ekologisk tidigast kalenderåret efter planteringen.
  • För odling av blomsterlökar för produktion av snittblommor, ska löken vara ekologisk.

Med kulturtid menas tiden från plantering eller sådd till skörd eller försäljning. När du använder konventionellt förökningsmaterial ska det vara kemiskt obehandlat efter skörd eller upptagning, se regel 4.10.2. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen