20.4.1 Marknadsföring av företag

Om du har en KRAV-certifierad verksamhet får du marknadsföra verksamheten som KRAV-certifierad. Detta gäller oavsett vilka medier du använder för din marknadsföring. Du får använda dig av KRAV-märket i din marknadsföring förutsatt att du följer anvisningarna i bilaga 4. (K)

Om ditt företag marknadsför såväl KRAV-certifierade produkter som ej KRAV-certifierade produkter är det särskilt viktigt att dina kunder får tydlig information om vilka produkter eller vilken produktion som är KRAV-certifierad. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen