5.4.2.1 Inköp av KRAV-certifierade grisar för uppfödning till slakt

Du får köpa in KRAV-certifierade smågrisar från maximalt tre olika besättningar inom en tolvmånadersperiod. (K)

Du ska hålla smågrisar som är inköpta från olika besättningar, liksom inköpta grisar av olika åldrar, inom sina grupper och separerade från andra grupper. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen