3.6.7 Systematiskt miljöarbete för lantbruksföretag

Du ska tillämpa ett system för egenkontroll av lag- och branschkrav på brukningsenheten, till exempel LRF:s Miljöhusesyn, Bihusesyn eller något annat system som ditt certifieringsorgan bedömer som motsvarande. Du ska årligen någon gång mellan 1 januari och 1 juli gå igenom de krav som gäller för din verksamhet och bedöma om du uppfyller dem eller inte. Du ska upprätta en åtgärdsplan för de krav som du bedömer att du inte uppfyller. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen