2.5.5 Om åtgärder mot en mindre avvikelse inte godkänns

Om ditt certifieringsorgan inte godkänner ditt svar meddelar det dig att avvikelsen klassas som en större avvikelse och ärendet hanteras enligt reglerna 2.5.7–2.5.11. (K)

Om ditt certifieringsorgan anser att ditt svar endast delvis löser problemet får det begära in kompletterande information. Certifieringsorganet bestämmer hur lång tid du har på dig att svara. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen