19.5.4 Avvikelsehantering

Certifieringsorganet ska avgöra om de avvikelser som certifieringsorganet upprättar på verksamhetsplatserna är systematiska eller tillfälliga.

Systematiska avvikelser är:

  • avvikelser som återfinns hos flera verksamhetsplatser, eller
  • avvikelser som kan antas upprepas på samma verksamhetsplats, eller
  • större avvikelser (se regel 2.5.7).

Tillfälliga avvikelser är enstaka mindre avvikelser som uppstått på en verksamhetsplats trots att kontrollsystemet i stort fungerar.

Systematiska avvikelser hanteras i enlighet med KRAVs regler för avvikelser i avsnitt 2.5. Tillfälliga avvikelser dokumenteras och hanteras i kedjans interna avvikelsesystem.

(K) Regeln är KRAVs egen