3.7.5 Energieffektivisering

Du ska arbeta för att effektivisera energianvändningen och minska användningen av fossila bränslen och du ska kunna redogöra för dina åtgärder. (K)

För företag med stor energianvändning eller många djurenheter eller växthus finns mer detaljerade regler (se regel 3.7.6 samt avsnitt 3.8 och 3.9). (K)

(K) Regeln är KRAVs egen