16.3.2 Erkända system för leverantörsgranskningar

KRAV kan erkänna system för leverantörsgranskningar som grund för KRAV-märkning för delar av KRAVs regler eller KRAVs regler i sin helhet. (K)

Du hittar listan över erkända system för leverantörsgranskningar på: www.krav.se. Av erkännandena framgår vilka delar av KRAVs regler de gäller.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen