2.3.6 Anmäla avvikelser

Du ska så snabbt som möjligt anmäla till certifieringsorganet om du eller någon annan inom din verksamhet bryter mot KRAVs regler så att det leder till en större avvikelse (se regel 2.5.7). Du ska göra detta oavsett vem som brutit mot reglerna och oavsett om det varit av misstag eller inte. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen