19.1.2 Certifieringens omfattning

Du får själv avgöra vilka verksamhetsplatser som ska omfattas av certifieringen. Om du väljer att bara inkludera vissa av kedjans verksamhetsplatser i kedjecertifieringen, så ska det tydligt framgå av marknadsföringen vilka delar som ingår och vilka som inte gör det.

(K) Regeln är KRAVs egen