9.1.3 Koksalt och vatten

Ändrad

Vatten kan inte KRAV-certifieras och ska inte räknas med vid beräkning av KRAV-certifierad andel i en sammansatt produkt. Du ska dock räkna med vatten som blivit tillsatt vid rekonstituering. Koksalt kan KRAV-certifieras om du följer EU:s regler för ekologisk certifiering av salt, men salt ska inte räknas med vid beräkning av KRAV-certifierad andel i en sammansatt produkt. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen