16.3.3 Vem som får ansöka om erkännande av leverantörsgranskningssystem

Om du är KRAV-certifierad enligt kapitel 16 får du ansöka till KRAV om att få ett system för leverantörsgranskning erkänt (K).

(K) Regeln är KRAVs egen