18.3.2 Revisorernas behörighet

Innan en revisor får börja göra kontroller ska revisorn:

  • ha deltagit som observatör vid kontroll enligt KRAVs regler utförd av en erfaren revisor vid minst tio tillfällen. Kontrollerna ska avse de regelområden som revisorn ska arbeta med
  • vid det näst sista observatörstillfället självständigt ha genomfört en del av kontrollen
  • vid det sista observatörstillfället självständigt ha genomfört en komplett kontroll med tillhörande inledande och avslutande möten, samt ha upprättat en plan för kontrollen.

Alternativt ska ni på annat sätt visa att revisorn har den nödvändiga kompetensen.