2.5.13 Borttagande av märkning

Ditt certifieringsorgan får besluta om att KRAV-märkningen på dina produkter ska tas bort under en period, till dess att ditt certifieringsorgan har godkänt dina åtgärder och släckt den större avvikelsen. Det innebär att du under den perioden inte får sälja de berörda produkterna som KRAV-certifierade. När avvikelsen är släckt och du åter uppfyller reglerna får produkten åter märkas. (EU)

En förutsättning för att certifieringsorganet ska fatta beslut om borttagande av märkning istället för tillbakadragande av certifikat är att du följer alla övriga regler medan du åtgärdar den avvikelse som orsakat beslutet. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen