5.3.3.4 Utevistelse för får och getter övrig tid

Du ska se till att får och getter kan vara ute åtminstone en del av dagen under annan tid än betesperioden. Du kan dock få göra undantag från kravet på utevistelse vintertid om du uppfyller de extrakrav som finns i regel 5.3.4.4. (K)

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen